Morsdagskaffe

Et par gode tanker jeg sender din vei,
for dette er dagen vi gjør stas på deg,
med de egenskapene som i deg bor,
er du for meg verdens beste mor.

Colombia Limon
250gr. pose

113 kr