Et lokalhistorisk kaffesamarbeid

Da Jacu ble etablert i 2011, var det ca 35 år siden det sist var brent kaffe i Ålesund. Det første kaffebrenneriet i Ålesund var etablert i 1916 av H.I.Giørtz i Buholmgata. Tilgangen til råvarer var lett, siden byen etter hvert ble norges største fiskerihavn.   P.Juls. Sandvik  sendte byggesøknad i 1904 for forretningsgård i Storgata, der Ålesund Storsenter nå ligger, og der er inntegnet kaffebrenneri. Men vi vet ikke om det faktisk ble brent kaffe der.

Det var 5 brennerier i Ålesund mellom 1916 0g 1975 etter det vi har greid å finne ut.

Dette var brenneriene, og de merkenavn de brukte på sin kaffe:
H.I.Giørtz i Buholmgata, med merkenavnene HIG  og Golden.
Chr. J. Steffensen i Kirkegata, med merkenavnene Salome og Primocca
Møre Købmænds Engrosforretning (MKE), med merkenavnet Rex
Ths. Hofseth & søn  i Kirkegata 4 , med merkenavnet Viking kaffe.
I. Sverre Sæther i Mercurgården i Kongens gate brente for grossistene Arthur B.Wennersberg, Sundgot, og Brandtzæg.
I jubileumsboken til H.I.Giørtz kan vi lese mer om firmaets kaffehistorie på side 88-93.

(se higiortz.no)

I 2011 ble det altså igjen kaffebrenning i Ålesund sentrum.
Jacu tok navnet etter fuglen som er kjent for å plukke de beste kaffebønnene i kaffeplantasjer i Sør Amerika.
I starten var det kun brenning for Jacu sin egen kaffebar i Løvenvoldgata, og for to lokale kaffebarer. Det viste seg snart at lokalet i Løvenvoldgata var altfor lite, og i 2013 kjøpte Jacu den nedlagte trafo-stasjonen i Parkgata 18.
Det ble et omfattende ombyggingsprosjekt, men bygget ble svært hensiktsmessig og fleksibelt for mange slags bruk.
Foruten kaffebrenneri, brukes bygget til kunstutstillinger, selskapslokale og åpen kaffebar hver fredag.
Jacu markerte seg raskt med god kvalitet på produkt og design, og fikk i 2013 priser både nasjonalt og internasjonalt for design og innovasjonsevne.